www.nipufoam.com pu foam พียูโฟม โฟมกันความร้อน โฟมฉนวน โฟมหลังคา โฟมเก็บความเย็น
Contact Us: 02-940-6391, 02-558-0081, 081-907-9942, 081-922-9072    

คำนวนการประหยัดค่าไฟฟ้า

คำนวนการประหยัดค่าไฟฟ้า

สูตร Q=UAT
Q=สัมประสิทธิการส่งผ่านความร้อน
U= สัมประสิทธิการถ่ายความร้อน
A=พื้นที่การถ่ายเทความร้อน
T=อุณหภูมิห้อง

ตัวอย่าง ห้องนอนกว้าง 5 เมตร ยาว 6 เมตร จำนวน 1 ห้อง
ขนาดห้องกว้าง 5 เมตร x ยาว 6 เมตร = พื้นที่ 30 ตรม.
สูตรคำนวณหา Btu ของแอร์ = 800 x กว้าง x ยาว = 800 x 5 x 6
ห้องนี้ต้องใช้แอร์ขนาด = 24,000 Btu เป็นอย่างน้อย
คำนวณโดยการเปรียบเทียบระหว่างฉนวนใยแก้ว กับ PUโฟม
ค่าU ของฉนวนใยแก้วหุ้มฟรอยล์ ที่ความหนา 2 นิ้ว เท่ากับ0.038 BTU/ft2hf
ค่า U ของฉนวน PU โฟมที่ความหนา 1นิ้ว เท่ากับ 0.137 BTU/ ft2hf
อุณหภูมิในการทดสอบ อยู่ที่ 40 องศา c

ห้องที่ใช้ใยแก้วปูที่เพดานห้อง ห้องที่ฉีดด้วยฉนวน PU โฟม
สูตร Q= UAT สูตร Q= UAT
Q = 0.038 X 24,000 x 40 Q = 0.137 X 24,000 X 40
Q = 36,480 Btu Q = 13,152 Btu

เปรียบเทียบค่าสัมประสิทิการส่งผ่านความร้อนระหว่างใยแก้ กับ PU โฟม 36,480 - 13,152 = 23,328 Btu.h.
แสดงว่า PU โฟม มีค่าสัมประสิทธิ ต่ำกว่าใยแก้ว 23,328 Btu .h.
หมายเหตุ 1 ตันความเย็น เท่ากับ 12,560 Btu ดังนั้น 23,328 / 12,560 = 1.86 ตันความเย็น 
การใช้ฉนวนPU โฟมสามารถลดขนาดของเครื่องปรับอากาศได้ 1.86 ตันความเย็น
เครื่องปรับอากาศ 1 ตันใช้ค่าพลังงานไฟฟ้าประมาณ 1.25 kw. ปัจจุบันค่าไฟฟ้า KWH ละ 3.75 บาท
กรณีเปิดเครื่องปรับอากาศ 8 ชั่วโมงมีค่าใช้จ่ายดังนี้

กรณีใยแก้ว 36,480/12,560 = 2.91 ตันความเย็น
2.91 x 1.25 x 3.75 x 8 = 109.13 บาท หรือ 13.65 บาท / ชั่วโมง

กรณี PU โฟม 13,152 / 12,560 = 1.05 ตันความเย็น
1.05 x 1.25 x 3.75 x 8 = 39.38 บาท หรือ 4.93 บาท / ชั่วโมง

การเปิดเครื่องปรับอากาศโดยมีใยแก้วเป็นฉนวน วันละ8 ชั่วโมงทุกวัน 1 ปี จะมีค่าไฟฟ้าประมาณ
109.13 x 365 = 39, 832.45 บาท

การเปิดเครื่องปรับอากาศโดยมี PU โฟมเป็นฉนวน วันละ8 ชั่วโมงทุกวัน 1 ปี จะมีค่าไฟฟ้าประมาณ
39.38 x 365 = 14,373.70 บาท


สรุป การใช้ PU โฟม เป็นฉนวนกันความร้อนสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายดังนี้
1. ค่าเครื่องปรับอากาศ
ห้องที่ใช้ PU โฟมสามารถลดประมาณ Btu ของแอร์ลง 23,328 Btu คิด ราคาแอร์ 20,000 Btu ที่ราคา 50,000 บาท ดังนั้นจึงเป็นค่าแอร์ เท่ากับ 50,000x23,328/ 20,000 =58,320 บาท 
2. ค่าไฟฟ้า
หากเปิดแอร์เป็นประจำทุกวันๆละ 8 ชั่วโมง เป็นเวลา 1 ปี PU โฟมจะประหยัดค่าไฟฟ้าเท่ากับ 39,832.45 - 14,373.70 = 25,458.75 บาท

 

#nipufoam on instagram

เกี่ยวกับองค์กร

บริษัท ณรงค์ฤทธิ์ อินซูเลธ จำกัด จำหน่าย ติดตั้ง รับฉีด พ่น ฉนวนกันความร้อน-เย็น โพรี่ยูริเทนโฟม พียูโฟม PU Foam โฟมกันความร้อน โดยทีมช่างผู้มีประสบการณ์กว่า 10 ปี มีบริการด้านสำรวจฉนวนที่ท่านติดตั้งอยู่แล้ว และยินดีให้คำปรึกษาเกี่ยวกับฉนวนที่ท่านติดตั้งอยู่โดยไม่คิดมูลค่า

เรามีความชำนาญงาน ติดตั้ง พ่น ฉนวนกันความร้อน กันความเย็น กันเสียง สำหรับหลังคาโรงงาน โกดังเก็บสินค้า ห้องเย็น เราเป็นผู้แทนจำหน่ายฉนวนกันความร้อน พร้อมบริการพ่นฉนวนกันความร้อน ฉนวนกันเสียง ฉนวนกันสนิม ติดตั้งโฟมกันความร้อน กันรั่ว กันซึม ฉนวนกันความร้อนโพลียูรีเทนโฟม งานพ่นฉนวนกันความร้อน หรือพ่นโฟมกันความร้อน พ่นพียูโฟม PU Foam หลังคาป้องกันหลังคาร้อน สำหรับ บ้าน โรงงาน อาคาร ทั่วประเทศโดย มืออาชีพในกว่า 10 ปีในการ ติดตั้ง พ่น ฉนวนกันความร้อน โฟมกันร้อน โพลียูรีเทนโฟม พียูโฟม PU Foam